Ontslag Noordeloos

Uw werkgever in Noordeloos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordeloos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordeloos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordeloos. Uw werkgever in Noordeloos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordeloos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordeloos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordeloos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordeloos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordeloos of met bevallingsverlof bent in Noordeloos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordeloos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordeloos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordeloos
 • Als u in Noordeloos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordeloos wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordeloos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordeloos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordeloos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordeloos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordeloos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordeloos. Uitzonderingen in Noordeloos;
 • Als uw werkgever in Noordeloos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordeloos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordeloos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordeloos niet geschikt voor uw werk in Noordeloos of
 • u functioneert niet voldoende in Noordeloos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordeloos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordeloos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordeloos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordeloos verblijft, dan mag uw werkgever in Noordeloos u eveneens wel ontslaan.