Ontslag “noordeinde gld”

Uw werkgever in “noordeinde gld” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “noordeinde gld” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “noordeinde gld”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “noordeinde gld”. Uw werkgever in “noordeinde gld” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “noordeinde gld” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “noordeinde gld” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “noordeinde gld” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “noordeinde gld” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “noordeinde gld” of met bevallingsverlof bent in “noordeinde gld”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “noordeinde gld” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “noordeinde gld” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “noordeinde gld”
 • Als u in “noordeinde gld” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “noordeinde gld” wilt opnemen;
 • Omdat u in “noordeinde gld” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “noordeinde gld” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “noordeinde gld” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “noordeinde gld” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “noordeinde gld”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “noordeinde gld”. Uitzonderingen in “noordeinde gld”;
 • Als uw werkgever in “noordeinde gld” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “noordeinde gld” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “noordeinde gld” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “noordeinde gld” niet geschikt voor uw werk in “noordeinde gld” of
 • u functioneert niet voldoende in “noordeinde gld”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “noordeinde gld”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “noordeinde gld” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “noordeinde gld” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “noordeinde gld” verblijft, dan mag uw werkgever in “noordeinde gld” u eveneens wel ontslaan.