Ontslag Noordeinde

Uw werkgever in Noordeinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordeinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordeinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordeinde. Uw werkgever in Noordeinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordeinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordeinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordeinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordeinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordeinde of met bevallingsverlof bent in Noordeinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordeinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordeinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordeinde
 • Als u in Noordeinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordeinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordeinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordeinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordeinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordeinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordeinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordeinde. Uitzonderingen in Noordeinde;
 • Als uw werkgever in Noordeinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordeinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordeinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordeinde niet geschikt voor uw werk in Noordeinde of
 • u functioneert niet voldoende in Noordeinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordeinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordeinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordeinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordeinde verblijft, dan mag uw werkgever in Noordeinde u eveneens wel ontslaan.