Ontslag Noorddijk

Uw werkgever in Noorddijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noorddijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noorddijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noorddijk. Uw werkgever in Noorddijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noorddijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noorddijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noorddijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noorddijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noorddijk of met bevallingsverlof bent in Noorddijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noorddijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noorddijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noorddijk
 • Als u in Noorddijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noorddijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Noorddijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noorddijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noorddijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noorddijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noorddijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noorddijk. Uitzonderingen in Noorddijk;
 • Als uw werkgever in Noorddijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noorddijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noorddijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noorddijk niet geschikt voor uw werk in Noorddijk of
 • u functioneert niet voldoende in Noorddijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noorddijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noorddijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noorddijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noorddijk verblijft, dan mag uw werkgever in Noorddijk u eveneens wel ontslaan.