Ontslag Noordbroeksterhamrik

Uw werkgever in Noordbroeksterhamrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordbroeksterhamrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordbroeksterhamrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordbroeksterhamrik. Uw werkgever in Noordbroeksterhamrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordbroeksterhamrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordbroeksterhamrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordbroeksterhamrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordbroeksterhamrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordbroeksterhamrik of met bevallingsverlof bent in Noordbroeksterhamrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordbroeksterhamrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordbroeksterhamrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordbroeksterhamrik
 • Als u in Noordbroeksterhamrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordbroeksterhamrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordbroeksterhamrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordbroeksterhamrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordbroeksterhamrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordbroeksterhamrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordbroeksterhamrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordbroeksterhamrik. Uitzonderingen in Noordbroeksterhamrik;
 • Als uw werkgever in Noordbroeksterhamrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordbroeksterhamrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordbroeksterhamrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordbroeksterhamrik niet geschikt voor uw werk in Noordbroeksterhamrik of
 • u functioneert niet voldoende in Noordbroeksterhamrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordbroeksterhamrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordbroeksterhamrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordbroeksterhamrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordbroeksterhamrik verblijft, dan mag uw werkgever in Noordbroeksterhamrik u eveneens wel ontslaan.