Ontslag Noordbroek

Uw werkgever in Noordbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordbroek. Uw werkgever in Noordbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordbroek of met bevallingsverlof bent in Noordbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordbroek
 • Als u in Noordbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordbroek. Uitzonderingen in Noordbroek;
 • Als uw werkgever in Noordbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordbroek niet geschikt voor uw werk in Noordbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Noordbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Noordbroek u eveneens wel ontslaan.