Ontslag Noordbeemster

Uw werkgever in Noordbeemster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordbeemster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordbeemster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordbeemster. Uw werkgever in Noordbeemster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordbeemster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordbeemster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordbeemster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordbeemster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordbeemster of met bevallingsverlof bent in Noordbeemster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordbeemster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordbeemster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordbeemster
 • Als u in Noordbeemster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordbeemster wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordbeemster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordbeemster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordbeemster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordbeemster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordbeemster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordbeemster. Uitzonderingen in Noordbeemster;
 • Als uw werkgever in Noordbeemster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordbeemster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordbeemster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordbeemster niet geschikt voor uw werk in Noordbeemster of
 • u functioneert niet voldoende in Noordbeemster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordbeemster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordbeemster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordbeemster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordbeemster verblijft, dan mag uw werkgever in Noordbeemster u eveneens wel ontslaan.