Ontslag Noordbarge

Uw werkgever in Noordbarge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noordbarge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noordbarge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noordbarge. Uw werkgever in Noordbarge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noordbarge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noordbarge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noordbarge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noordbarge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noordbarge of met bevallingsverlof bent in Noordbarge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noordbarge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noordbarge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noordbarge
 • Als u in Noordbarge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noordbarge wilt opnemen;
 • Omdat u in Noordbarge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noordbarge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noordbarge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noordbarge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noordbarge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noordbarge. Uitzonderingen in Noordbarge;
 • Als uw werkgever in Noordbarge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noordbarge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noordbarge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noordbarge niet geschikt voor uw werk in Noordbarge of
 • u functioneert niet voldoende in Noordbarge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noordbarge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noordbarge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noordbarge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noordbarge verblijft, dan mag uw werkgever in Noordbarge u eveneens wel ontslaan.