Ontslag Noord-empe

Uw werkgever in Noord-empe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noord-empe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noord-empe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noord-empe. Uw werkgever in Noord-empe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noord-empe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noord-empe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noord-empe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noord-empe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noord-empe of met bevallingsverlof bent in Noord-empe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noord-empe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noord-empe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noord-empe
 • Als u in Noord-empe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noord-empe wilt opnemen;
 • Omdat u in Noord-empe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noord-empe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noord-empe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noord-empe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noord-empe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noord-empe. Uitzonderingen in Noord-empe;
 • Als uw werkgever in Noord-empe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noord-empe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noord-empe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noord-empe niet geschikt voor uw werk in Noord-empe of
 • u functioneert niet voldoende in Noord-empe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noord-empe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noord-empe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noord-empe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noord-empe verblijft, dan mag uw werkgever in Noord-empe u eveneens wel ontslaan.