Ontslag Noorbeek

Uw werkgever in Noorbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noorbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noorbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noorbeek. Uw werkgever in Noorbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noorbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noorbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noorbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noorbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noorbeek of met bevallingsverlof bent in Noorbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noorbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noorbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noorbeek
 • Als u in Noorbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noorbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Noorbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noorbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noorbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noorbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noorbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noorbeek. Uitzonderingen in Noorbeek;
 • Als uw werkgever in Noorbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noorbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noorbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noorbeek niet geschikt voor uw werk in Noorbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Noorbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noorbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noorbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noorbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noorbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Noorbeek u eveneens wel ontslaan.