Ontslag Nooitgedacht

Uw werkgever in Nooitgedacht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nooitgedacht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nooitgedacht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nooitgedacht. Uw werkgever in Nooitgedacht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nooitgedacht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nooitgedacht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nooitgedacht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nooitgedacht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nooitgedacht of met bevallingsverlof bent in Nooitgedacht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nooitgedacht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nooitgedacht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nooitgedacht
 • Als u in Nooitgedacht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nooitgedacht wilt opnemen;
 • Omdat u in Nooitgedacht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nooitgedacht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nooitgedacht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nooitgedacht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nooitgedacht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nooitgedacht. Uitzonderingen in Nooitgedacht;
 • Als uw werkgever in Nooitgedacht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nooitgedacht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nooitgedacht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nooitgedacht niet geschikt voor uw werk in Nooitgedacht of
 • u functioneert niet voldoende in Nooitgedacht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nooitgedacht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nooitgedacht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nooitgedacht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nooitgedacht verblijft, dan mag uw werkgever in Nooitgedacht u eveneens wel ontslaan.