Ontslag Nolde

Uw werkgever in Nolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nolde. Uw werkgever in Nolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nolde of met bevallingsverlof bent in Nolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nolde
 • Als u in Nolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Nolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nolde. Uitzonderingen in Nolde;
 • Als uw werkgever in Nolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nolde niet geschikt voor uw werk in Nolde of
 • u functioneert niet voldoende in Nolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nolde verblijft, dan mag uw werkgever in Nolde u eveneens wel ontslaan.