Ontslag Noenes

Uw werkgever in Noenes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noenes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noenes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noenes. Uw werkgever in Noenes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noenes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noenes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noenes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noenes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noenes of met bevallingsverlof bent in Noenes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noenes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noenes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noenes
 • Als u in Noenes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noenes wilt opnemen;
 • Omdat u in Noenes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noenes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noenes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noenes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noenes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noenes. Uitzonderingen in Noenes;
 • Als uw werkgever in Noenes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noenes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noenes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noenes niet geschikt voor uw werk in Noenes of
 • u functioneert niet voldoende in Noenes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noenes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noenes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noenes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noenes verblijft, dan mag uw werkgever in Noenes u eveneens wel ontslaan.