Ontslag Noardburgum /noordbergum-dorp

Uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Noardburgum /noordbergum-dorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Noardburgum /noordbergum-dorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Noardburgum /noordbergum-dorp. Uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Noardburgum /noordbergum-dorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Noardburgum /noordbergum-dorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Noardburgum /noordbergum-dorp of met bevallingsverlof bent in Noardburgum /noordbergum-dorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Noardburgum /noordbergum-dorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Noardburgum /noordbergum-dorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Noardburgum /noordbergum-dorp
 • Als u in Noardburgum /noordbergum-dorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Noardburgum /noordbergum-dorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Noardburgum /noordbergum-dorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Noardburgum /noordbergum-dorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Noardburgum /noordbergum-dorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Noardburgum /noordbergum-dorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Noardburgum /noordbergum-dorp. Uitzonderingen in Noardburgum /noordbergum-dorp;
 • Als uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Noardburgum /noordbergum-dorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp niet geschikt voor uw werk in Noardburgum /noordbergum-dorp of
 • u functioneert niet voldoende in Noardburgum /noordbergum-dorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Noardburgum /noordbergum-dorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Noardburgum /noordbergum-dorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Noardburgum /noordbergum-dorp verblijft, dan mag uw werkgever in Noardburgum /noordbergum-dorp u eveneens wel ontslaan.