Ontslag Nistelrode

Uw werkgever in Nistelrode mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nistelrode zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nistelrode

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nistelrode. Uw werkgever in Nistelrode mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nistelrode arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nistelrode niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nistelrode te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nistelrode u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nistelrode of met bevallingsverlof bent in Nistelrode.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nistelrode kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nistelrode die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nistelrode
 • Als u in Nistelrode lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nistelrode wilt opnemen;
 • Omdat u in Nistelrode lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nistelrode lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nistelrode wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nistelrode op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nistelrode

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nistelrode. Uitzonderingen in Nistelrode;
 • Als uw werkgever in Nistelrode bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nistelrode aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nistelrode gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nistelrode niet geschikt voor uw werk in Nistelrode of
 • u functioneert niet voldoende in Nistelrode.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nistelrode

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nistelrode niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nistelrode of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nistelrode verblijft, dan mag uw werkgever in Nistelrode u eveneens wel ontslaan.