Ontslag Nispense achterhoek

Uw werkgever in Nispense achterhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nispense achterhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nispense achterhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nispense achterhoek. Uw werkgever in Nispense achterhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nispense achterhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nispense achterhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nispense achterhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nispense achterhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nispense achterhoek of met bevallingsverlof bent in Nispense achterhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nispense achterhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nispense achterhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nispense achterhoek
 • Als u in Nispense achterhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nispense achterhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Nispense achterhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nispense achterhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nispense achterhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nispense achterhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nispense achterhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nispense achterhoek. Uitzonderingen in Nispense achterhoek;
 • Als uw werkgever in Nispense achterhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nispense achterhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nispense achterhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nispense achterhoek niet geschikt voor uw werk in Nispense achterhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Nispense achterhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nispense achterhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nispense achterhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nispense achterhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nispense achterhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Nispense achterhoek u eveneens wel ontslaan.