Ontslag Nispen

Uw werkgever in Nispen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nispen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nispen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nispen. Uw werkgever in Nispen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nispen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nispen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nispen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nispen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nispen of met bevallingsverlof bent in Nispen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nispen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nispen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nispen
 • Als u in Nispen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nispen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nispen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nispen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nispen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nispen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nispen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nispen. Uitzonderingen in Nispen;
 • Als uw werkgever in Nispen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nispen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nispen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nispen niet geschikt voor uw werk in Nispen of
 • u functioneert niet voldoende in Nispen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nispen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nispen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nispen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nispen verblijft, dan mag uw werkgever in Nispen u eveneens wel ontslaan.