Ontslag Nijverdal

Uw werkgever in Nijverdal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijverdal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijverdal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijverdal. Uw werkgever in Nijverdal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijverdal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijverdal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijverdal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijverdal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijverdal of met bevallingsverlof bent in Nijverdal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijverdal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijverdal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijverdal
 • Als u in Nijverdal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijverdal wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijverdal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijverdal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijverdal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijverdal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijverdal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijverdal. Uitzonderingen in Nijverdal;
 • Als uw werkgever in Nijverdal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijverdal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijverdal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijverdal niet geschikt voor uw werk in Nijverdal of
 • u functioneert niet voldoende in Nijverdal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijverdal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijverdal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijverdal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijverdal verblijft, dan mag uw werkgever in Nijverdal u eveneens wel ontslaan.