Ontslag Nijvelaar

Uw werkgever in Nijvelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijvelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijvelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijvelaar. Uw werkgever in Nijvelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijvelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijvelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijvelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijvelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijvelaar of met bevallingsverlof bent in Nijvelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijvelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijvelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijvelaar
 • Als u in Nijvelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijvelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijvelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijvelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijvelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijvelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijvelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijvelaar. Uitzonderingen in Nijvelaar;
 • Als uw werkgever in Nijvelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijvelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijvelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijvelaar niet geschikt voor uw werk in Nijvelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Nijvelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijvelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijvelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijvelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijvelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Nijvelaar u eveneens wel ontslaan.