Ontslag Nijswiller

Uw werkgever in Nijswiller mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijswiller zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijswiller

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijswiller. Uw werkgever in Nijswiller mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijswiller arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijswiller niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijswiller te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijswiller u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijswiller of met bevallingsverlof bent in Nijswiller.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijswiller kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijswiller die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijswiller
 • Als u in Nijswiller lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijswiller wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijswiller lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijswiller lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijswiller wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijswiller op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijswiller

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijswiller. Uitzonderingen in Nijswiller;
 • Als uw werkgever in Nijswiller bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijswiller aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijswiller gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijswiller niet geschikt voor uw werk in Nijswiller of
 • u functioneert niet voldoende in Nijswiller.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijswiller

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijswiller niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijswiller of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijswiller verblijft, dan mag uw werkgever in Nijswiller u eveneens wel ontslaan.