Ontslag Nijstad

Uw werkgever in Nijstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijstad. Uw werkgever in Nijstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijstad of met bevallingsverlof bent in Nijstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijstad
 • Als u in Nijstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijstad. Uitzonderingen in Nijstad;
 • Als uw werkgever in Nijstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijstad niet geschikt voor uw werk in Nijstad of
 • u functioneert niet voldoende in Nijstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijstad verblijft, dan mag uw werkgever in Nijstad u eveneens wel ontslaan.