Ontslag Nijnsel

Uw werkgever in Nijnsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijnsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijnsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijnsel. Uw werkgever in Nijnsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijnsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijnsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijnsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijnsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijnsel of met bevallingsverlof bent in Nijnsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijnsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijnsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijnsel
 • Als u in Nijnsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijnsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijnsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijnsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijnsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijnsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijnsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijnsel. Uitzonderingen in Nijnsel;
 • Als uw werkgever in Nijnsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijnsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijnsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijnsel niet geschikt voor uw werk in Nijnsel of
 • u functioneert niet voldoende in Nijnsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijnsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijnsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijnsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijnsel verblijft, dan mag uw werkgever in Nijnsel u eveneens wel ontslaan.