Ontslag Nijmegen

Uw werkgever in Nijmegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijmegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijmegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijmegen. Uw werkgever in Nijmegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijmegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijmegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijmegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijmegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijmegen of met bevallingsverlof bent in Nijmegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijmegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijmegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijmegen
 • Als u in Nijmegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijmegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijmegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijmegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijmegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijmegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijmegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijmegen. Uitzonderingen in Nijmegen;
 • Als uw werkgever in Nijmegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijmegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijmegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijmegen niet geschikt voor uw werk in Nijmegen of
 • u functioneert niet voldoende in Nijmegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijmegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijmegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijmegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijmegen verblijft, dan mag uw werkgever in Nijmegen u eveneens wel ontslaan.