Ontslag Nijlande

Uw werkgever in Nijlande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijlande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijlande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijlande. Uw werkgever in Nijlande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijlande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijlande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijlande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijlande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijlande of met bevallingsverlof bent in Nijlande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijlande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijlande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijlande
 • Als u in Nijlande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijlande wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijlande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijlande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijlande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijlande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijlande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijlande. Uitzonderingen in Nijlande;
 • Als uw werkgever in Nijlande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijlande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijlande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijlande niet geschikt voor uw werk in Nijlande of
 • u functioneert niet voldoende in Nijlande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijlande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijlande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijlande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijlande verblijft, dan mag uw werkgever in Nijlande u eveneens wel ontslaan.