Ontslag Nijland /nijlân

Uw werkgever in Nijland /nijlân mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijland /nijlân zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijland /nijlân

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijland /nijlân. Uw werkgever in Nijland /nijlân mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijland /nijlân arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijland /nijlân niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijland /nijlân te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijland /nijlân u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijland /nijlân of met bevallingsverlof bent in Nijland /nijlân.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijland /nijlân kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijland /nijlân die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijland /nijlân
 • Als u in Nijland /nijlân lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijland /nijlân wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijland /nijlân lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijland /nijlân lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijland /nijlân wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijland /nijlân op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijland /nijlân

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijland /nijlân. Uitzonderingen in Nijland /nijlân;
 • Als uw werkgever in Nijland /nijlân bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijland /nijlân aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijland /nijlân gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijland /nijlân niet geschikt voor uw werk in Nijland /nijlân of
 • u functioneert niet voldoende in Nijland /nijlân.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijland /nijlân

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijland /nijlân niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijland /nijlân of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijland /nijlân verblijft, dan mag uw werkgever in Nijland /nijlân u eveneens wel ontslaan.