Ontslag Nijkerkerveen

Uw werkgever in Nijkerkerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijkerkerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijkerkerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijkerkerveen. Uw werkgever in Nijkerkerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijkerkerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijkerkerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijkerkerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijkerkerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijkerkerveen of met bevallingsverlof bent in Nijkerkerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijkerkerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijkerkerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijkerkerveen
 • Als u in Nijkerkerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijkerkerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijkerkerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijkerkerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijkerkerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijkerkerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijkerkerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijkerkerveen. Uitzonderingen in Nijkerkerveen;
 • Als uw werkgever in Nijkerkerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijkerkerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijkerkerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijkerkerveen niet geschikt voor uw werk in Nijkerkerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Nijkerkerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijkerkerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijkerkerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijkerkerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijkerkerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Nijkerkerveen u eveneens wel ontslaan.