Ontslag Nijkerk

Uw werkgever in Nijkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijkerk. Uw werkgever in Nijkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijkerk of met bevallingsverlof bent in Nijkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijkerk
 • Als u in Nijkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijkerk. Uitzonderingen in Nijkerk;
 • Als uw werkgever in Nijkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijkerk niet geschikt voor uw werk in Nijkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Nijkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Nijkerk u eveneens wel ontslaan.