Ontslag Nijken

Uw werkgever in Nijken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijken. Uw werkgever in Nijken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijken of met bevallingsverlof bent in Nijken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijken
 • Als u in Nijken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijken wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijken. Uitzonderingen in Nijken;
 • Als uw werkgever in Nijken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijken niet geschikt voor uw werk in Nijken of
 • u functioneert niet voldoende in Nijken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijken verblijft, dan mag uw werkgever in Nijken u eveneens wel ontslaan.