Ontslag Nijhuizum /nijhuzum

Uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijhuizum /nijhuzum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijhuizum /nijhuzum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijhuizum /nijhuzum. Uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijhuizum /nijhuzum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijhuizum /nijhuzum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijhuizum /nijhuzum of met bevallingsverlof bent in Nijhuizum /nijhuzum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijhuizum /nijhuzum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijhuizum /nijhuzum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijhuizum /nijhuzum
 • Als u in Nijhuizum /nijhuzum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijhuizum /nijhuzum wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijhuizum /nijhuzum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijhuizum /nijhuzum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijhuizum /nijhuzum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijhuizum /nijhuzum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijhuizum /nijhuzum. Uitzonderingen in Nijhuizum /nijhuzum;
 • Als uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijhuizum /nijhuzum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijhuizum /nijhuzum niet geschikt voor uw werk in Nijhuizum /nijhuzum of
 • u functioneert niet voldoende in Nijhuizum /nijhuzum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijhuizum /nijhuzum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijhuizum /nijhuzum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijhuizum /nijhuzum verblijft, dan mag uw werkgever in Nijhuizum /nijhuzum u eveneens wel ontslaan.