Ontslag Nijhoven

Uw werkgever in Nijhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijhoven. Uw werkgever in Nijhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijhoven of met bevallingsverlof bent in Nijhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijhoven
 • Als u in Nijhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijhoven. Uitzonderingen in Nijhoven;
 • Als uw werkgever in Nijhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijhoven niet geschikt voor uw werk in Nijhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Nijhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Nijhoven u eveneens wel ontslaan.