Ontslag Nijetrijne /nijetrine

Uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijetrijne /nijetrine zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijetrijne /nijetrine

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijetrijne /nijetrine. Uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijetrijne /nijetrine arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijetrijne /nijetrine niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijetrijne /nijetrine of met bevallingsverlof bent in Nijetrijne /nijetrine.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijetrijne /nijetrine kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijetrijne /nijetrine die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijetrijne /nijetrine
 • Als u in Nijetrijne /nijetrine lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijetrijne /nijetrine wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijetrijne /nijetrine lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijetrijne /nijetrine lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijetrijne /nijetrine op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijetrijne /nijetrine

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijetrijne /nijetrine. Uitzonderingen in Nijetrijne /nijetrine;
 • Als uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijetrijne /nijetrine aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijetrijne /nijetrine niet geschikt voor uw werk in Nijetrijne /nijetrine of
 • u functioneert niet voldoende in Nijetrijne /nijetrine.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijetrijne /nijetrine

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijetrijne /nijetrine of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijetrijne /nijetrine verblijft, dan mag uw werkgever in Nijetrijne /nijetrine u eveneens wel ontslaan.