Ontslag Nijensleek

Uw werkgever in Nijensleek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijensleek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijensleek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijensleek. Uw werkgever in Nijensleek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijensleek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijensleek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijensleek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijensleek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijensleek of met bevallingsverlof bent in Nijensleek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijensleek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijensleek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijensleek
 • Als u in Nijensleek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijensleek wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijensleek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijensleek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijensleek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijensleek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijensleek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijensleek. Uitzonderingen in Nijensleek;
 • Als uw werkgever in Nijensleek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijensleek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijensleek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijensleek niet geschikt voor uw werk in Nijensleek of
 • u functioneert niet voldoende in Nijensleek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijensleek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijensleek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijensleek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijensleek verblijft, dan mag uw werkgever in Nijensleek u eveneens wel ontslaan.