Ontslag Nijenklooster

Uw werkgever in Nijenklooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijenklooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijenklooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijenklooster. Uw werkgever in Nijenklooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijenklooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijenklooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijenklooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijenklooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijenklooster of met bevallingsverlof bent in Nijenklooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijenklooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijenklooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijenklooster
 • Als u in Nijenklooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijenklooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijenklooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijenklooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijenklooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijenklooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijenklooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijenklooster. Uitzonderingen in Nijenklooster;
 • Als uw werkgever in Nijenklooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijenklooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijenklooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijenklooster niet geschikt voor uw werk in Nijenklooster of
 • u functioneert niet voldoende in Nijenklooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijenklooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijenklooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijenklooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijenklooster verblijft, dan mag uw werkgever in Nijenklooster u eveneens wel ontslaan.