Ontslag Nijemirdum /nijemardum

Uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijemirdum /nijemardum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijemirdum /nijemardum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijemirdum /nijemardum. Uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijemirdum /nijemardum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijemirdum /nijemardum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijemirdum /nijemardum of met bevallingsverlof bent in Nijemirdum /nijemardum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijemirdum /nijemardum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijemirdum /nijemardum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijemirdum /nijemardum
 • Als u in Nijemirdum /nijemardum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijemirdum /nijemardum wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijemirdum /nijemardum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijemirdum /nijemardum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijemirdum /nijemardum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijemirdum /nijemardum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijemirdum /nijemardum. Uitzonderingen in Nijemirdum /nijemardum;
 • Als uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijemirdum /nijemardum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijemirdum /nijemardum niet geschikt voor uw werk in Nijemirdum /nijemardum of
 • u functioneert niet voldoende in Nijemirdum /nijemardum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijemirdum /nijemardum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijemirdum /nijemardum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijemirdum /nijemardum verblijft, dan mag uw werkgever in Nijemirdum /nijemardum u eveneens wel ontslaan.