Ontslag Nijelamer /nijelemmer

Uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijelamer /nijelemmer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijelamer /nijelemmer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijelamer /nijelemmer. Uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijelamer /nijelemmer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijelamer /nijelemmer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijelamer /nijelemmer of met bevallingsverlof bent in Nijelamer /nijelemmer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijelamer /nijelemmer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijelamer /nijelemmer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijelamer /nijelemmer
 • Als u in Nijelamer /nijelemmer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijelamer /nijelemmer wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijelamer /nijelemmer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijelamer /nijelemmer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijelamer /nijelemmer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijelamer /nijelemmer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijelamer /nijelemmer. Uitzonderingen in Nijelamer /nijelemmer;
 • Als uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijelamer /nijelemmer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijelamer /nijelemmer niet geschikt voor uw werk in Nijelamer /nijelemmer of
 • u functioneert niet voldoende in Nijelamer /nijelemmer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijelamer /nijelemmer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijelamer /nijelemmer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijelamer /nijelemmer verblijft, dan mag uw werkgever in Nijelamer /nijelemmer u eveneens wel ontslaan.