Ontslag Nijeholtwolde /nijeholtwâlde

Uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijeholtwolde /nijeholtwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde. Uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde of met bevallingsverlof bent in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde
 • Als u in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijeholtwolde /nijeholtwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde. Uitzonderingen in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde;
 • Als uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde niet geschikt voor uw werk in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Nijeholtwolde /nijeholtwâlde u eveneens wel ontslaan.