Ontslag Nijeholtpade /nijeholtpea

Uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijeholtpade /nijeholtpea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijeholtpade /nijeholtpea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijeholtpade /nijeholtpea. Uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijeholtpade /nijeholtpea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijeholtpade /nijeholtpea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijeholtpade /nijeholtpea of met bevallingsverlof bent in Nijeholtpade /nijeholtpea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijeholtpade /nijeholtpea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijeholtpade /nijeholtpea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijeholtpade /nijeholtpea
 • Als u in Nijeholtpade /nijeholtpea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijeholtpade /nijeholtpea wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijeholtpade /nijeholtpea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijeholtpade /nijeholtpea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijeholtpade /nijeholtpea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijeholtpade /nijeholtpea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijeholtpade /nijeholtpea. Uitzonderingen in Nijeholtpade /nijeholtpea;
 • Als uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijeholtpade /nijeholtpea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea niet geschikt voor uw werk in Nijeholtpade /nijeholtpea of
 • u functioneert niet voldoende in Nijeholtpade /nijeholtpea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijeholtpade /nijeholtpea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijeholtpade /nijeholtpea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijeholtpade /nijeholtpea verblijft, dan mag uw werkgever in Nijeholtpade /nijeholtpea u eveneens wel ontslaan.