Ontslag Nijehaske

Uw werkgever in Nijehaske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijehaske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijehaske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijehaske. Uw werkgever in Nijehaske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijehaske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijehaske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijehaske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijehaske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijehaske of met bevallingsverlof bent in Nijehaske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijehaske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijehaske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijehaske
 • Als u in Nijehaske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijehaske wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijehaske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijehaske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijehaske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijehaske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijehaske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijehaske. Uitzonderingen in Nijehaske;
 • Als uw werkgever in Nijehaske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijehaske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijehaske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijehaske niet geschikt voor uw werk in Nijehaske of
 • u functioneert niet voldoende in Nijehaske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijehaske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijehaske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijehaske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijehaske verblijft, dan mag uw werkgever in Nijehaske u eveneens wel ontslaan.