Ontslag Nijeberkoop /nijeberkeap

Uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijeberkoop /nijeberkeap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijeberkoop /nijeberkeap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijeberkoop /nijeberkeap. Uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijeberkoop /nijeberkeap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijeberkoop /nijeberkeap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijeberkoop /nijeberkeap of met bevallingsverlof bent in Nijeberkoop /nijeberkeap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijeberkoop /nijeberkeap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijeberkoop /nijeberkeap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijeberkoop /nijeberkeap
 • Als u in Nijeberkoop /nijeberkeap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijeberkoop /nijeberkeap wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijeberkoop /nijeberkeap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijeberkoop /nijeberkeap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijeberkoop /nijeberkeap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijeberkoop /nijeberkeap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijeberkoop /nijeberkeap. Uitzonderingen in Nijeberkoop /nijeberkeap;
 • Als uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijeberkoop /nijeberkeap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap niet geschikt voor uw werk in Nijeberkoop /nijeberkeap of
 • u functioneert niet voldoende in Nijeberkoop /nijeberkeap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijeberkoop /nijeberkeap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijeberkoop /nijeberkeap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijeberkoop /nijeberkeap verblijft, dan mag uw werkgever in Nijeberkoop /nijeberkeap u eveneens wel ontslaan.