Ontslag Nijbuorren

Uw werkgever in Nijbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijbuorren. Uw werkgever in Nijbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijbuorren of met bevallingsverlof bent in Nijbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijbuorren
 • Als u in Nijbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijbuorren. Uitzonderingen in Nijbuorren;
 • Als uw werkgever in Nijbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijbuorren niet geschikt voor uw werk in Nijbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Nijbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Nijbuorren u eveneens wel ontslaan.