Ontslag Nijbroek

Uw werkgever in Nijbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nijbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nijbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nijbroek. Uw werkgever in Nijbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nijbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nijbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nijbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nijbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nijbroek of met bevallingsverlof bent in Nijbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nijbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nijbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nijbroek
 • Als u in Nijbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nijbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Nijbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nijbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nijbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nijbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nijbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nijbroek. Uitzonderingen in Nijbroek;
 • Als uw werkgever in Nijbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nijbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nijbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nijbroek niet geschikt voor uw werk in Nijbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Nijbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nijbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nijbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nijbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nijbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Nijbroek u eveneens wel ontslaan.