Ontslag Nij beets

Uw werkgever in Nij beets mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nij beets zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nij beets

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nij beets. Uw werkgever in Nij beets mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nij beets arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nij beets niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nij beets te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nij beets u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nij beets of met bevallingsverlof bent in Nij beets.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nij beets kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nij beets die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nij beets
 • Als u in Nij beets lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nij beets wilt opnemen;
 • Omdat u in Nij beets lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nij beets lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nij beets wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nij beets op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nij beets

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nij beets. Uitzonderingen in Nij beets;
 • Als uw werkgever in Nij beets bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nij beets aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nij beets gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nij beets niet geschikt voor uw werk in Nij beets of
 • u functioneert niet voldoende in Nij beets.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nij beets

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nij beets niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nij beets of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nij beets verblijft, dan mag uw werkgever in Nij beets u eveneens wel ontslaan.