Ontslag Nij altoenae

Uw werkgever in Nij altoenae mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nij altoenae zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nij altoenae

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nij altoenae. Uw werkgever in Nij altoenae mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nij altoenae arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nij altoenae niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nij altoenae te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nij altoenae u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nij altoenae of met bevallingsverlof bent in Nij altoenae.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nij altoenae kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nij altoenae die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nij altoenae
 • Als u in Nij altoenae lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nij altoenae wilt opnemen;
 • Omdat u in Nij altoenae lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nij altoenae lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nij altoenae wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nij altoenae op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nij altoenae

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nij altoenae. Uitzonderingen in Nij altoenae;
 • Als uw werkgever in Nij altoenae bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nij altoenae aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nij altoenae gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nij altoenae niet geschikt voor uw werk in Nij altoenae of
 • u functioneert niet voldoende in Nij altoenae.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nij altoenae

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nij altoenae niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nij altoenae of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nij altoenae verblijft, dan mag uw werkgever in Nij altoenae u eveneens wel ontslaan.