Ontslag Nigtevecht

Uw werkgever in Nigtevecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nigtevecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nigtevecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nigtevecht. Uw werkgever in Nigtevecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nigtevecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nigtevecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nigtevecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nigtevecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nigtevecht of met bevallingsverlof bent in Nigtevecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nigtevecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nigtevecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nigtevecht
 • Als u in Nigtevecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nigtevecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Nigtevecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nigtevecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nigtevecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nigtevecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nigtevecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nigtevecht. Uitzonderingen in Nigtevecht;
 • Als uw werkgever in Nigtevecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nigtevecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nigtevecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nigtevecht niet geschikt voor uw werk in Nigtevecht of
 • u functioneert niet voldoende in Nigtevecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nigtevecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nigtevecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nigtevecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nigtevecht verblijft, dan mag uw werkgever in Nigtevecht u eveneens wel ontslaan.