Ontslag Niftrik

Uw werkgever in Niftrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niftrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niftrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niftrik. Uw werkgever in Niftrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niftrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niftrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niftrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niftrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niftrik of met bevallingsverlof bent in Niftrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niftrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niftrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niftrik
 • Als u in Niftrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niftrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Niftrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niftrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niftrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niftrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niftrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niftrik. Uitzonderingen in Niftrik;
 • Als uw werkgever in Niftrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niftrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niftrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niftrik niet geschikt voor uw werk in Niftrik of
 • u functioneert niet voldoende in Niftrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niftrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niftrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niftrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niftrik verblijft, dan mag uw werkgever in Niftrik u eveneens wel ontslaan.