Ontslag Niezijl

Uw werkgever in Niezijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niezijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niezijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niezijl. Uw werkgever in Niezijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niezijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niezijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niezijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niezijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niezijl of met bevallingsverlof bent in Niezijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niezijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niezijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niezijl
 • Als u in Niezijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niezijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Niezijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niezijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niezijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niezijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niezijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niezijl. Uitzonderingen in Niezijl;
 • Als uw werkgever in Niezijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niezijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niezijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niezijl niet geschikt voor uw werk in Niezijl of
 • u functioneert niet voldoende in Niezijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niezijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niezijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niezijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niezijl verblijft, dan mag uw werkgever in Niezijl u eveneens wel ontslaan.