Ontslag Nieuwvliet-bad

Uw werkgever in Nieuwvliet-bad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwvliet-bad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwvliet-bad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwvliet-bad. Uw werkgever in Nieuwvliet-bad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwvliet-bad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwvliet-bad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwvliet-bad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwvliet-bad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwvliet-bad of met bevallingsverlof bent in Nieuwvliet-bad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwvliet-bad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwvliet-bad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwvliet-bad
 • Als u in Nieuwvliet-bad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwvliet-bad wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwvliet-bad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwvliet-bad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwvliet-bad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwvliet-bad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwvliet-bad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwvliet-bad. Uitzonderingen in Nieuwvliet-bad;
 • Als uw werkgever in Nieuwvliet-bad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwvliet-bad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwvliet-bad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwvliet-bad niet geschikt voor uw werk in Nieuwvliet-bad of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwvliet-bad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwvliet-bad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwvliet-bad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwvliet-bad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwvliet-bad verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwvliet-bad u eveneens wel ontslaan.