Ontslag Nieuwvliet

Uw werkgever in Nieuwvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwvliet. Uw werkgever in Nieuwvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwvliet of met bevallingsverlof bent in Nieuwvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwvliet
 • Als u in Nieuwvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwvliet. Uitzonderingen in Nieuwvliet;
 • Als uw werkgever in Nieuwvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwvliet niet geschikt voor uw werk in Nieuwvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwvliet u eveneens wel ontslaan.