Ontslag Nieuwveen

Uw werkgever in Nieuwveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwveen. Uw werkgever in Nieuwveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwveen of met bevallingsverlof bent in Nieuwveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwveen
 • Als u in Nieuwveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwveen. Uitzonderingen in Nieuwveen;
 • Als uw werkgever in Nieuwveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwveen niet geschikt voor uw werk in Nieuwveen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwveen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwveen u eveneens wel ontslaan.