Ontslag Nieuwstadt

Uw werkgever in Nieuwstadt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwstadt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwstadt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwstadt. Uw werkgever in Nieuwstadt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwstadt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwstadt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwstadt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwstadt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwstadt of met bevallingsverlof bent in Nieuwstadt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwstadt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwstadt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwstadt
 • Als u in Nieuwstadt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwstadt wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwstadt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwstadt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwstadt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwstadt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwstadt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwstadt. Uitzonderingen in Nieuwstadt;
 • Als uw werkgever in Nieuwstadt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwstadt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwstadt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwstadt niet geschikt voor uw werk in Nieuwstadt of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwstadt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwstadt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwstadt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwstadt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwstadt verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwstadt u eveneens wel ontslaan.